ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Marek Materna, se sídlem K Vidouši 1311, Unhošť, 273 51, IČ: 046 298 76, (dále také „Já“), jako správce osobních údajů, vás jako klienta a uživatele webových stránek www.marekmaterna.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit a nebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese marek.materna@qara.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Moje webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte mým klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) Vaše jméno a příjmení,
 2. b) obchodní firma,
 3. c) adresa nebo sídlo společnosti,
 4. d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. e) telefonní číslo nebo
 6. f) e-mailová adresa.

V souladu s § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informuji, že mé webové stránky využívají pro svojí činnost malé soubory dat (tzv. cookies), které servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašem nastavení a preferencích a zlepšení využití mých serverů.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že mohu ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuji vaše povolení.

Soubory cookie slouží pro plné využití obsahu a funkcí webových stránek realitního makléře Mgr. Marka Materny. Cookies neobsahují informace, které mají povahu Vašich osobních údajů, nemohou poškodit počítač a neukládají žádné důvěrné informace nebo údaje o platbě. Ujišťuji vás, že Mgr. Marek Materna nikdy neposkytne vaše osobní údaje třetím stranám, a pokud ano, tak pouze v případě, že mi k tomu dáte výslovný souhlas.

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy u společnosti Google. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, pro optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv stránek (včetně vašeho užití uvedených stránek) a k vytváření přehledů souvislostí mezi návštěvami stránek a využitím reklam či reklamních
služeb a přehledů potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto nástroje můžete omezit či zabránit v nabídce „nastavení reklam“ na adrese
https://www.google.com/settings/ads. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Webové prohlížeče obecně podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Máte tedy kdykoliv možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracovávání cookies na mých stránkách, a to prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, předpokládám, že souhlasíte s využíváním standardních cookies mých serverů a webových stránek.

Účel zpracování

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych vás kontaktoval zpět a poskytl vám informace, o které jste mě požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžu vedle toho využít k tomu, abych vám zasílal obchodní sdělení, tj. abych vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by vás, podle mého názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem,
a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na marek.materna@qara.cz nebo jinou adresu, ze které jste ode mě obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Ve vztahu k mnou prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na e-mailové adrese marek.materna@qara.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získal a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musím vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musím omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto mohu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváe pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

DĚKUJI VÁM

Petr Šaroun a Renáta Jokelová

„Dobrý den, ke své osobě upozorňuji, jsem starší konzervativní ročník, co nemá facebook, nedůvěřuje a obchody si dělá nejraději bez cizí pomoci. Dostal jsem se do obtížně řešitelné situce s prodejem „nestandardní“ nemovitosti (soudomí dvou domů). Přiznal jsem si: Na to jsi krátký. Pátral jsem mezi přáteli a spolupracovníky po někom doopravdy spolehlivém, šikovném a poctivém. Od svého kamaráda jsem dostal kontakt na pana Marka MATERNU. Výsledek předčil všechna očekávání. PROFISIONÁL se srdcem! 5hvězd“

(prodej specifické nemovitosti v Chrustenicích)

Martina Bejdová

„S panem Maternou jsme začátkem tohoto roku spolupracovali na dvou akcích a s jeho prací jsme byli v obou případech velmi spokojeni. Vše proběhlo rychle, efektivně, příjemně a ke spokojenosti všech zúčastněných. Dojem na mě udělala velmi zdařilá prezentace nemovitosti i kvalita smluv předložených panem Maternou. Budeme-li někdy v budoucnu potřebovat služby realitního makléře, s důvěrou se opět obrátíme na pana Maternu a jeho tým. Děkujeme.“

(koupě a následný pronájem bytu v Černokostelecké ul.)

David Strnad

„Pan Materna nám na podzim 2018 prodával řadový domek v Chýni. Prodej byl rychlý a úspěšný. Obzvlášť oceňujeme individuální přístup, chuť do práce a přístup k prodeji. V rámci prodeje byl mimo jiné i skvělý homestaging, díky kterému inzerát zaujal velkou řadu zájemců. Následně probíhala příprava a organizace prohlídek domu. Marek si poradil i s neočekávaným problémem (developerem nezaložené SVJ) a umožnil tak celý prodej realizovat. Ve světě realitních makléřů je Marek na pravém místě a do práce vkládá nejen své znalosti a energii, ale hlavně srdce. Naši spokojenost tak šíříme dál a bez váhaní doporučujeme!“

(prodej řadového rodinného domu v Chýni)