Tento prodej mě velmi potěšil, neboť jsem byl doporučen svou bývalou spolužačkou, která mou práci sledovala na sociálních sítích. Po příjemné náběrové schůzce jsme se s majitelem domluvili na spolupráci při prodeji družstevního podílu a v tomto případě bylo předmětem smlouvy celé spektrum mých služeb, tedy:

  • demontáž starého nábytku
  • vyklizení bytu
  • odvoz na sběrný dvůr
  • vymalování
  • komplexní úklid
  • zavezení novým nábytkem, resp. home staging
  • profesionální fotografie a video prohlídka
  • samostatné webové stránky nemovitosti
  • roznos dopisů informující sousedy v okolí o prodeji nemovitosti
  • a další…

Prodej se nakonec podařil za cenu o 100 tis. vyšší, než-li bylo ujednáno ve zprostředkovatelské smlouvě a ke spokojenosti obou stran. Klienti, které jsem při této transakci poznal, byli velmi příjemní, slušní a v jednání naprosto věcní lidé a tato zkušenost pro mě byla velmi obohacující. Práce na této nemovitosti byla maximálně příjemná, neboť po všech výše zmíněných provedených úkonech byla změna na nemovitosti patrná na první pohled.

Realizace tohoto obchodu už se uskutečnila ve spolupráci se společností QARA, s kterou spolupracuji od dubna 2018, a to z důvodu touhy dále zkvalitňovat a zefektivňovat svou službu klientovi. Díky této změně jsem také mohl přistoupit k natáčení vysoce kvalitních video prohlídek nemovitostí, které nyní jsou již mým standardem, a to u každé nemovitosti bez výjimky.