V říjnu se na mě obrátila má oblíbená klientka, že současné nájemnice bytu v Přístavní ulici se chtějí domluvit na ukončení nájemní smlouvy dohodou a bude tedy třeba najít nového nájemníka. Samozřejmě jsem zaštítil jak přípravu dokumentace k ukončení smlouvy (dohodu, předávací protokol) a převzetí bytu, tak úkony směřující k nalezení nového (spolehlivého) nájemníka. To se mi podařilo velmi brzy a já jsem byl rád, že jsem mohl klientce opakovaně pronajmout byt. Nejvíce potěšující je pro mě ale fakt, že se na mě klientka opakovaně a s důvěrou obrací již třetím rokem.

Samozřejmostí byla prezentace s profesionálními fotkami a zejména důkladné prověření zájemce. To s sebou nese minimalizaci rizika spojeného s pronájmem bytu.